Projekotwanie plotki plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie prócz kilku wypadków.

Stawianie plot z plastyku na plot i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu do urzędu nie licząc kilku przypadków.

Plot Winylowe na plot i furtę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiednimi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachety z Winylu na plot i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu powinno określać formę ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji oraz proponowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania plotki plastykowe na plot i bramkę ogrodzeniowa wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane balustrady plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku kiedy projektowane balustrady Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetekmoże grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements